İLTELİS İLERİ TEKNOLOJİ

  PRATİK VE HIZLI ÇÖZÜMLER SUNAR

GIS

              Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), İngilizce Geographical Information Systems (GIS) ifadesinin Türkçe'ye çevrilmiş hali olup, Özellikle CBS'nin dünyada konumsal bilgi ile ilgilenen kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan sistemdir. Coğrafi Bilgi Sistemleri son yıllarda birçok alanda olduğu gibi Şehir ve Bölge Planlama alanında da karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanılan bir teknolojidir. Bu çalışmanın amacı, bu teknolojilerin sunulduğu imkanlardan yararlanarak, Şehir ve Bölge Planlama mesleğinde kullanılarak çeşitli mekan ve yüzey bilgilerini elde etmektir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri; konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir.

Geliştirdiğimiz uygulamalar şehir ve şehirde yasayan insanlara ait bilgilerin belirli yöntemlerle toplanması, toplanan verilerin doğru sorgulamalar ve analizler yapılarak kentin çeşitli ekonomik, sosyal, kültürel, idari ve çevresel hizmetlerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi ile ilgili karar alma süreçlerine katkı sağlamakla birlikte Mezarlık Bilgi Yönetim Sistemi, Numrataj, Kent Bilgi Sistemi konularında çözümler sunmaktadır.

GisBox

              GisBox mobil cihazlar veya web tarayıcılar üzerinden veri toplamaya yarar. Bu uygulama online veya offline olarak mevcut verileri sıfırdan oluşturmaya veya daha önceden oluşturulmuş verileri görüntüleme yardımcı olur. Çalışma sahanıza göre haritalar oluşturup bu haritaları offline olarak kullanabilir ve yine kendi belirlediginiz öznitelikler oluşturarak veri toplayabilirsiniz. Mobil cihazın kapasitesi kadar farklı harita oluşturabilirsiniz.

              Standart metin, sayı veya seçim türlerine ek olarak fotoğraf, ses ve video da dahil olmak üzere özelleştirilmiş alanlarla coğrafi bilgileri (point, line and polygon) toplayabilirsiniz. Offline modda yaptığınız düzenlemeler veya oluşturulan tüm veriler internet erişiminiz olduğunda senkronizasyon ile merkezi web uygulamasına aktarabilirsiniz. Web uygulaması mobil uygulamanın özelliklerine ek olarak gelişmiş admin paneli ile yeni öznitelikler ekleme, kullanıcı tanımlama, yetkilendirme ve uygulamada oluşan tüm verileri çeşitli formatlarda(ShapeFile vb.) dışarıya aktarmaya yardımcı olur.

  • Bir banka nereye şube açması gerektiğini, bir market veya lokantanın nerede açılabileceği bilgileri nüfus, demografik ve ticari bilgiler, erişim alanları kullanılarak kolayca hesaplanabilir.
  • Sigorta yapılan yerlerin potansiyel riskleri, ve bir afet olduğunda afet alanı içinde kalan poliçeler hızlıca bulunup listelenebilir.
  • Şehrin ulaşım planlamasının yapılabileceği gibi, A dan B’ye hangi toplu taşıma araları ile gidebilirim ve otobüs durağa ne zaman gelir, gibi günlük hayatımızı ilgilendiren çalışmalar CBS ile yapılabilir.
  • Belediyelerin çöp toplama güzergahlarını iyileştirilmesi ve kontrol edilmesi, Asfaltlanan yolların ne zaman, hangi firma tarafından asfaltlandığı, problem olduğunda garanti kapsamında kime çalışmayı yaptıracağı bulunabilir.
  • İftaiye, Polis, Ambulans gibi acil durumlarda olay yerine hızlı intikal, suçluların kaçabilecekleri yolların tespiti; suçların tiplerine göre yoğunlaştığı noktaların tespiti yine CBS Sistemi ile kolayca yapılabilir.

Sahadan Mobil Veri Toplama

     iltelisGIS olarak Kent Bilgi Sistemlerinin (KBS) en temel verisi olan Adres ve Numarataj verilerinin sahadan mobil olarak toplanması için yerel yönetimlere , özel şirketlere çözüm sunmaktayız.


     5940 sayılı kanun ile mücavir alanlar içerisinde numarataj ve adresleme çalışması yapma yetkisi belediyelere verilmiştir. Doğru ve güvenli bir Adres verisi için Belediyelerin mücavir alan sınırları içerisindeki numarataj verilerini sürekli kontrol etmeleri, değişiklikleri Nüfüs ve Vatandaş İşleri'ndeki (NVİ) Adres bilgilerine işlemeleri gerekmektedir. Sahadaki numarataj verilerinin kontrol edilmesi, geliştirmiş olduğumuz mobil çözüm ile çok kolay hale  gelmektedir.


     Uygulamamız platform bağımsız olup her türlü mobil (iPhone, Android, Windows) cihazda çalışmaktadır. Mobil cihazın GPS özelliğinin bulunması konum doğruluğunu artıracaktır.


     Geliştirmiş olduğumuz mobil uygulama ile neler yapılabilir ?


  1. Sahadan numarataj verileri (nokta, çizgi, alan) toplanabilir.
  2. Uygulamamız istenilen sayıda öznitelik bilgileri ( metin, rakam, resim) toplamaya olanak sağlamaktadır. Örnek olarak bir binanın kullanım türü, resimleri, kat sayısı vb. gibi bir çok öznitelik bilgisi toplanabilir.
  3. Sahadan toplanan verilerin grafik ya da sözel olarak istenilen formatta sunabilmektedir.
  4. Ayrıca numarataj verilerini ShapeFile(.shp) formatında sunabilmektedir.
  5. Yapı (bina) bazlı anket çalışması yapılarak yapılar hakkkında bir çok veri elde edilebilir.